Slasher glam at the Blonds. Amazing. #nyfw vine.co/v/bvEm1nZu6u0

— Amy Odell (@amyodell) February 13, 2013